/ Şili İsyanının Siyasi Mahkumları için Uluslararası Kampanya / Turquia02 (1)