/ Şili İsyanının Siyasi Mahkumları için Uluslararası Kampanya / EEUU-01-Luis-2