/ Şili İsyanının Siyasi Mahkumları için Uluslararası Kampanya / Chile-02-Simón-Fuentes