Sosyalizm Kazanacak!
/ SEP / Devrimci Marksist Hukukçular Örgütleniyor

Devrimci Marksist Hukukçular Örgütleniyor

on 3 Eylül 2015 - 13:12 Kategori: SEP

Sınıflı toplumların adaletsiliğine: AKP’nin, emperyalizmin, kapitalizmin saraylarına karşı egemen sınıfın hukukunu değil, ezilenlerin ve emekçilerin mücadelesini savunan devrimci marksist hukukçular örgütleniyor. Hukuka Marksist Bakış dergisi etrafında bir araya gelecek olan devrimci hukukçular örgütlenmeye çağırıyor.

Kuruluş metni ve çağrısı:

“Hukuka Marksist Bakış” Yola Çıkıyor!

Marksist dünya görüşüne sahip hukuk öğrencileri olarak hukuk alanında vereceğimiz teorik ve pratik kavganın kıvılcımını yakıyoruz! Hukuk fakültelerinde verilen egemen sistemin tarafını tutan ve önemli tartışmaları dışlayan eğitimin karşısına “Hukuka Marksist Bakış”ı koyuyoruz.

Hukukun kaynağını, varlığını ve geleceğini tartışmak ve bu konularda yeni fikirsel üretim yapmak, teorik çalışmalarımızın temel amacı olacaktır. Yürüteceğimiz araştırma ve üretimlerin hedefi hukuk kurumunu devlet, toplum, iktisadi yapı, din gibi diğer kurumlarla olan ilişkisi bağlamında kavramak ve böylece dünya üzerindeki hukuksal illüzyonları yerle bir etmektir. Ulaşacağımız sonuçlar aynı zamanda pratiğimizin de temelini oluşturacaktır.

Pratik alanda, toplumsal olay ve davaları takip etmeyi; devletin, siyasi iktidarın ve yargı aygıtının bu süreçlerdeki hukuksuzluklarına karşı mücadele etmeyi bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. İşçilerin, kadınların, öğrencilerin, ezilen kimliklerin yanında; egemenlerin ve asalakların karşısında yer alacağız. Hukukun tarafsız olduğu sahtekârlığına inanmıyoruz; mevcut hukuk sisteminin elden geldiğince ezilenlerden, sömürülenlerden yana kullanılması için mücadele edeceğiz. Tarafımız net!

Hukuk öğrencisi arkadaş! Hukuka Marksist Bakış, bu iradeyle yola çıkıyor.

Sen de katıl bize! Toplantılarımıza, etkinliklerimize gel. Birlikte düşünelim, tartışalım, birlikte üretelim. Ve dünyayı birlikte değiştirelim!”

İletişim Bilgileri:
-İstanbul: 0536 694 0489
-Ankara: 0505 809 9213
-İzmir: 0553 504 6478

Facebook sayfası: https://www.facebook.com/hukukamarksistbakis?fref=ts

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı