Sosyalizm Kazanacak!
/ SEP / SEP Açıklaması:"Emperyalist Operasyona Direniş; Maduro’dan Kopuş İçin İleri!"

SEP Açıklaması:"Emperyalist Operasyona Direniş; Maduro’dan Kopuş İçin İleri!"

on 24 Ocak 2019 - 14:00 Kategori: SEP

Sosyalist Emekçiler Partisi, Venezuela’da emperyalizm destekli sağ operasyonun lideri Juan Guaido’nun kendisini başkan ilan etmesiyle birlikte yükselen gerilim ve açık darbe tehdidi üzerine Venezuela halkıyla dayanışma mesajı yayınladı. Emperyalizme karşı emekçilerin kendi aktif direnişini örgütlemesi çağrısını yapan SEP, kitlelerin Maduro’nun programını aşmasıyla emperyalizmin başarısızlığa uğrayacağını ifade etti. Açıklamanın tamamı: 

Venezuela’da ABD destekli sağcı muhalefet, Maduro hükümetine karşı Beyaz Saray’ın aktif desteğiyle operasyon başlattı. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, dün gerçekleşen sağcı bir sokak gösterisiyle kendisini “fiili devlet başkanı” ilan etti. Trump, anında yeni “başkan”ı tanıdığını ilan etti. Şimdi karşılıklı tehditler hala devam ediyor. Guaido ve ABD tarafından darbe çağrıları geliyor.

Mevcut tabloda nasıl tavır almak gerektiğini açıklamadan önce Venezuela’daki politik ve ekonomik durumu niteliğini ortaya koymak önemli: Venezuela’da Chavez döneminden beri, reformist sınırların bir sonucu olarak krizin ayak sesleri duyuluyordu. Ülke, Maduro’nun başa gelmesiyle birlikte devasa bir ekonomik ve politik kriz içerisine sürüklendi. Hiperenflasyon , kıtlık ekonomisi ve giderek büyüyen sefalet… Sağcı, piyasacı ve emperyalist muhalefet de krizden faydalanarak Maduro’ya karşı temel olarak zengin kesimlerin ve sermayenin desteği ile tabanını genişletti.

Bu süreçte Maduro’nun tavrı ise hiç de işçi sınıfından yana olmadı. Yoksul emekçi kitleleri krize ve emperyalist tehditlere karşı harekete geçirmek yerine her tür sınıf hareketini bastırmakla meşgul oldu. Devrimci sosyalistleri, sendikacıları tutukladı. Venezuela’daki dostlarımız Marea Socialista’nın da pek çok üyesi hala Maduro’nun zindanlarında bulunuyor.

Hal böyleyken, başta Venezuela ve Latin Amerikalı emekçiler olmak üzere, işçi sınıfının Maduro hükümetini savunmaktan bir çıkarı yoktur. Maduro hükümeti işçi düşmanıdır.

Ancak Maduro’ya alternatif de sağdan, emperyalizmden ve kapitalist çarklardan gelemez. Guaido liderliğinde başlayan hareket, Venezuela’da bırakalım emekçiler için bir demokratik ve özgürlükçü rejim yaratmayı, uzun yılların mücadeleyle kazanımlarına saldırmayı ilk işi belleyecektir.  Ve sonuç, emperyalizmle iyice bir kenetlenme olacaktır.

Venezuela işçi ve yoksulları için görev, sağcı, piyasacı ve emperyalist operasyona karşı durmaktır. Bu saldırıyı püskürtebilmek için de Maduro’nun politik programından kopmak zorunludur.

Venezuela halkı, işçi sınıfının önderliğinde kendi mücadele yöntemlerini geliştirmek göreviyle karşı karşıyadır. Bugünün acil görevi emperyalist isyanı ve her türlü darbe ya da müdahale tehdidini püskürtmek; buradan yükselecek hareketle de Maduro hükümetine karşı devrimci bir programı ortaya koymaktır.

Chavez’ci rejim, bu emperyalist isyanı gerçekten yenilgiye uğratmak istiyorsa, işçi sınıfı ve yoksul halk kesimlerinin mücadelesinin önünü açmak zorundadır. Kendi geleceklerini işçi sınıfına ipotek ettirmek pahasına, yoksul emekçileri silahlandırarak bu saldırıyı püskürtmek dışında çareleri yoktur.

Emperyalist isyana karşı mücadeleyi yükseltmek için derhal tüm sosyalist ve sendikal tutuklular serbest bırakılmalıdır.

Venezuelalı işçiler, işyerlerinde ve mümkün olan her yerde kuracakları direniş komiteleriyle kendi mücadele araçlarını geliştirmek zorundadır.

ABD ve Emperyalist Muhalefet, Defolun!

Maduro İle İşçi Sınıfı Hesaplaşacak!

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı