Sosyalizm Kazanacak!
/ Marksist Teori
26 Ağustos 2023 - 09:38 Kategori: Marksist Teori

Rusya’da Cinsiyet Devrimi – Dr Grigory Batkis

Rusya'da Cinsiyet Devrimi, Dr. Grigory Batkis tarafından, 1925'te Dünya Cinsel Reform Birliği'nin çalışmalarına bir katkı olarak yayınlanmıştır. Önsöz Dr. Grigorii Abramovich Batkis, Moskova Üniversitesi Toplumsal Hijyen Enstitüsü’nün yöneticisi olarak görev yaptı. Bu Enstitü, sosyalist cinsiyet politikalarının…
13 Nisan 2023 - 13:15 Kategori: Güneş Gümüş, Marksist Teori

Radikal Demokrasi Ne Kadar Sosyalist, Ne Kadar Radikal? – Güneş Gümüş

Bir tarafta devrimci Marksizm diğer tarafta post-modernizmin çeşitli varyantları. Dünya çapında sol hareketlerin fikirsel kaynakları ve eylem stratejilerini bu iki ana damar belirliyor. Türkiye'de de durum farklı değil. Hareketin düşünsel kaynaklarının billurlaşması her daim belirleyici olmuştur ve olacaktır…
15 Ocak 2023 - 10:45 Kategori: Bolşevik Geleneğimiz, Manşet, Marksist Teori

Sosyal Demokrasi* ve Türkiye’deki Ulusal Mücadeleler – Rosa Luksemburg

Osmanlı toplumundan bugüne miras kalan Kürt ve Ermeni sorununun nedenlerini analiz eden Rosa Luksemburg,  bu yazıyı 1896 yılında kaleme almıştı. Osmanlı'da Türkiye toplumuna ulusal sorunun dinamikleri...  I- Türkiye'deki Durum Parti basınında, özellikle de Rus kesiminde hepimiz Türkiye'deki olayları diplomatik…

Faşizm, Bonapartizm, Az Gelişmiş Ülkelerde Devletle Siyasetin Göreli Bağımsızlığı – V. U. Arslan

AKP yönetiminde Türkiye’nin artan bir şekilde otoriterleşmesi, rejimin karakteri tartışmasını sürekli gündemde tuttu. Rejimin tahlilini faşizm olarak yapanlar çoğunluğu oluşturuyor. Bir diğer kesim ise Bonapartizm analizi yapıyor. Bu yazıda faşizm ve Bonapartizm tahlilinin ne kadar geçerli olduğunu masaya…
11 Nisan 2021 - 09:09 Kategori: Devrimci Perspektif, Güneş Gümüş, Marksist Teori

Modernizm ve Aydınlanma Hedef Tahtasında – Güneş Gümüş

20. yüzyıl kendisinden önceki yüzyıllardan daha fazla kan ve gözyaşıyla yoğruldu. Kapitalizm, aşamadığı çelişkilerin yeşerttiği her krizde barbarlığı imdada çağırmaktan geri durmadı. Sermayenin üzerinde şekillendiği ulus-devletler arası gerilimler iki dünya savaşının yıkımını getirdi; Alman kapitalistleri…
14 Mart 2021 - 11:26 Kategori: Manşet, Marksist Teori

Engels’ten Sorge’ye: “İnsanlık zamanımızın en büyük beynini yitirdi”

Londra, 15 Mart 1883, gece 11.45 Sevgili Sorge, Telgrafın bu akşam geldi. En içten teşekkürler. Marx’ın sağlık durumu hakkında seni düzenli olarak haberdar etmek sık sık değişmesi nedeniyle mümkün değildi. Ana olgular kısaca şöyle: 1881 Ekim’inde, eşinin ölümünden kısa süre önce, zatürreye yakalandı.…
8 Eylül 2020 - 15:43 Kategori: Güneş Gümüş, Manşet, Marksist Teori, Polemik

Alt-Emperyalizm Tartışmaları: Ezber Bozmayı Bilmek – Güneş Gümüş

AKP’nin izlediği saldırgan uluslararası siyaset ve sınır ötesi askeri müdahaleler, Türkiye’nin emperyalist hiyerarşideki yeri konusundaki tartışmaları canlandırdı. Deniz ötesi bir ülkede, Libya’da, iç savaşa müdahil olup ülkenin kaderini değiştiren, petrollerine çökmeyi kafaya koyan; Suriye’nin kuzeyinde…
5 Eylül 2020 - 13:57 Kategori: Manşet, Marksist Teori, Polemik

Narodnizmden Günümüze Küçük Burjuva Radikalizmi ve Silahlı Reformizm – V. U. Arslan

Her toplumsal sınıf, sınıf mücadelesinde kullandığı araçları ve yöntemleri çevrelerinde hazır bulur. Yani yol, yordam ve alet çantası üretim ilişkileri tarafından belirlenmiştir. Objektif maddi koşullar gücün ve güçsüzlüğün sınırlarını çizer. Sınıfların kullandığı eylem ve araçlar o sınıfa…