Sosyalizm Kazanacak!
/ Gündem / Daxuyandin SDH: “Biratî wekhevî ye”

Daxuyandin SDH: “Biratî wekhevî ye”

on 14 Şubat 2016 - 22:55 Kategori: Gündem, SEP

7ccd0d-Y-xiyvWkAABV_y

Em dipirsin? Komkujîya ku birojan li ber çavan berdewam kir û dawiya operasyonén Sûr é we çawa be. Bi îlankırına noqteyén ewlehiyan we vi şerî heta ku dere bibe. Bajarén ku bi sed hezaran kes lé dijin bi tangan,topan,bi timén taybet were dorpéç kirin wé wergerinin xopanan. Bi deh hezaran kes jî bajaran koç bikin. Tiştén ku bilive bila be gulebaran kirin.

U em kesén kedkar,şoreşger , li vir welatî mirovén ku ji aşitîye u biratîyé bawer dikin. Revş wiha be ma em é bédeng biminin. Tiştén ku em qal dikin li Suriyeyé yan li filistîné nakewime.Ev hovitî ew bergeha şermezarîya bergeha 2016 an e.

Ma héj nehatiye fém kirin? Bi daré zoré xweşikayi nabe. Huné gele Suré u Ciziré çawa teslim bigirin. Heke bi daré zore bi héza béré je gelek bi hata desteserkirin iro İsrail wé Filistin ji zude wé biqedanda. Em niha ji zate li kesra kaçax re dipirsin. ‘Hun plana kirini çi difikirin?

Bajarén ku diberxwe didin. Farqiné, Licé, Ciziré, Şirnex, Nisebin, Şemzinan u yén din, ma huné van bajaran ji nexşeyé paqij bikin. Tahir Elçi u Murat Bûlake şazdeh sali. Bi milyonan én ku li hemberi we paş de gav navéjin û di nava rojé tén kuştin hene. Na we ji dîroké qet ders negirt? We di salén 1990 î de bajarén kurdan kir dojéh ji çi bû?

Em AKP é hişyar dikin. Dev ji çandina tavén kin û neftreté di navbera gelan de berdin. Di bin nave Ocaxén Osmanliyé tosinén faşist û nijadperest én ku hûn birexistin dikin, çetéyén İŞİD é yén ku hûn pişta wan difirkirinin, Torosén spî pere nake. Bermahi yén İŞİD é Timén Eseddullah bi kér naye. N e gele kurd dev ji ya gelan û jî em Ji yekatiya karkeran û ji biratîya gelan û ji tékoşina ev yeke bi paş de tu gavan navéjin

-dive dewlet di demek néz de dev ji operasyonén leşkeri berde û konsepti xwe ya şer betal bike

-Ji berdéla ev tişti divé pévajoyek müzakereye ya bi rûmet û zelal dest pé bike

-Divé xwestekén Gelé Kurd én demokratik û xweseriya Demokratîk jî té de bén pejirandin.

-Kesén ku li Sûr é di jerzeminan de ji re hatine terk kirin divé lezgin bi ambulans werin girtin û bén derman kirin

Heta Gelé Tirk ev tişta nebinin ji bo ne tu kesi li vé xaké péşerojek tune ye. Konsepta ku li Cizîr é ya ku dewlet infaz û qirkirinan dike tene ji bo li vi welatî yek kes u otoriteya kesré xurt bibe ye. Operasyoén ku li Sûr “ li CizÎr é berdewam dike de ji gelén Tirk ji xeyni mirin Û kine tu tişti peyda neke. Gava ku mirovén me yén ciwan di darbestan de vegerin malén xwe yén xizan dé ev welat qet nabe. Cihekî té de béjiyin. Şeré ku té de zarokén kedkaran û zarokén gelén bira tén qatilkirin tene avhewaya parçebune çediké û tene desthilatkar qezene dike.

Biratî wekhevî ye. Heta wekhehî pék neye, xwestekén demokratîk népejirandin ev şer xilas nabe.

Bijî biratîya gelan!

Bijî yekitiya kedkaran!

Tevgera Şoreşê ya Herdemi (Sürekli Devrim Hareketi)

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı