Sosyalizm Kazanacak!
/ Dünyadan / Fransa Emekçileriyle Dayanışma Eylemi

Fransa Emekçileriyle Dayanışma Eylemi

on 21 Eylül 2017 - 15:39 Kategori: Dünyadan, Emekçiden, Gündem

 

Türk İş’e bağlı Tez-Koop İş sendikası, Fransa’da Macron iktidarının dayattığı işçi sınıfı düşmanı çalışma yasa tasarısına karşı genel greve çıkan Fransız işçi sınıfı ile dayanışma eylemi düzenledi.

Bugün Fransa’da ülke genelinde genel greve çıkan on binlerce emekçi haftalık çalışma saatlerini arttıran, esnek ve güvencesiz çalışmayı getirecek olan yasa tasarısına itiraz ediyor.
Tez-Koop İş sendikası uluslararası dayanışma için elçilik önünde İngilizce, Fransızca ve Türkçe okuduğu metinde, kapitalizmin saldırılarına Fransa’da, Şili’de, İngiltere’de, Brezilya ve Hindistan’da direnen işçi sınıfını selamladı.
Yaşasın basın metni şöyle:

Fransa İşçi Sınıfının Mücadelesini Destekliyoruz!

Fransa’da meclis oylamasına sunulmadan hükümet kararnamesi ile çıkarılmaya çalışılan yeni çalışma yasasına karşı bugün hayatı durduran işçilerin grevini selamlıyoruz.

Fransa’da çıkarılmak istenen çalışma yasası, işçilerin kazanılmış haklarına ve toplu sözleşme düzenine bir saldırıdır.

Sözde “İşsizliği düşürmek amacıyla” hazırlandığı söylenen yeni çalışma yasası; çalışma yaşamının esnekleştirilmesini, kıdem tazminatına el uzatılmasını ve işçilerin daha kolay işten çıkarılmasını öngörmektedir. Fransız hükümetinin gizli planı açıktır: amaç işsizliğe çözüm üretmek değil, aksine sermayenin talepleri doğrultusunda güvencesiz ve esnek çalışmayı yaygınlaştırmaktır.

Kapitalizmin krizine reçete olarak sunulan neoliberal politikalar tüm dünyada işçi sınıfını daha fazla işsizliğe, daha fazla güvencesizliğe ve daha fazla yoksulluğa mahkum etmiştir. İşçiler birçok ülkede benzer saldırılarla karşılaşmakta ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle emeğin kazanılmış hakları gasp edilmektedir.

Küresel kapitalizmin artan saldırılarına karşı son bir yıldır dünya işçileri sokaktadır: Arjantin’de neoliberal reformlara ve kemer sıkma politikalarına, Brezilya’da emeklilik yaşının yükseltilmesine, Şili’de bireysel emeklilik sistemine, Hindistan’da işvereni koruyan yasal düzenlemelere, İngiltere’de düşük ücrete, güvencesizliğe, işyerlerindeki kötü muameleye, grev yapmayı zorlaştıran yasal düzenlemelere karşı işçiler dünyanın her yerinde direnmektedir.

İşçi sınıfı kapitalizmin topyekun saldırılarına karşı topyekun direnişler örgütlemeli, dünya işçileriyle uluslararası dayanışmalar göstermelidir. Türkiye’de bize düşen görev de dayanışmayı güçlendirmektir. Tez- Koop- İş Sendikası olarak uluslararası dayanışmayı önemsiyor, direnen Fransa işçi sınıfının mücadelesini destekliyoruz.

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadelesi!

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

TEZ- KOOP İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU

Metnin İngilizcesi:

We Support the Struggle of Working Class in France!

We are greeting workers in France that stop the life against new labour law which is based only on a degree not French parliament decision.

New labor legislation prepared by the French government is an attack on worker’ acquired rights and collective bargaining.

Despite the goverment’ opinion of “with the purpose of decrease unemployment”, new law will cause more flexible working life and precarious work, and also a result of erode severance pay of workers.

French goverment’ plan is clear: they don’t want to be solve the unemployment problem contrary they want to extend precarious and flexible working conditions very common that give capitalist class a benefit.

Neoliberal policies presented as a solution to the capitalist crises have cause  more unemployment, more precarity and more poverty. In many countries workers face similar attacks.

As global capitalism increased its attacks, workers all around the world stand in the streets for a year:

Workers fight back against neoliberal reforms and austerity policies in Argentina, retirement age in Brazil, individual pension system in Chile, legal regulations protecting employers in India, low wage and precarity in United Kingdom.

Working class should manifest strongresistance and organising against strong attacks of capitalism and also show strong solidarity with world workers.

As Tez-Koop-Is Union pay attention to international solidarity and want to be increase it. We support resistant working class in France.

Long live the international struggle of the working class!

Long live the working class solidarity!

 

                                                                                  TEZ- KOOP İŞ SENDİKASI

                                                                                 GENEL YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı