Sosyalizm Kazanacak!
/ Sınıfsal Eşitsizliklere Popüler Bir Yaklaşım: Snowpiercer Dizisi Üzerine (Bora Usta-Kağan Çağlar) / images – 2022-03-23T173446.057