Sosyalizm Kazanacak!
/ Polis Devletinin Röntgeni: Görüntü Yasağı Genelgesi – Av. Engin Kara / GENELGE