Sosyalizm Kazanacak!
/ İslamcı Kesimde Saray Rejiminden Kopuşlar – Güneş Gümüş / Yeni Asya Gazetesi 1. Sayfası 20.02.2017