Sosyalizm Kazanacak!
/ Yeni Ders Kitabından Öğütler: "Ateistle Evlenmeyin; Çocuk Yapın; İtaat Edin" / 250-341