Sosyalizm Kazanacak!
/ Türkiye’de Büyük Burjuvazinin Oluşumu (I) – Güneş Gümüş / türkiye sermaye