Sosyalizm Kazanacak!
/ Gündem / Torba Yasa Meclisten Geçti: 3 Önemli Geri Adım

Torba Yasa Meclisten Geçti: 3 Önemli Geri Adım

on 20 Ağustos 2016 - 15:16 Kategori: Gündem
Facebooktwitterlinkedin

mecxlis

Kamuoyunda Torba Yasa adıyla bilinen ve pek çok kritik yasa tasarısı içeren kanunlar dün gece TBMM  Genel Kurul’undan geçerek yasalaştı.

Torba Yasa’da ülkede yaşanan savaş saldırganlığını artırmayı hedefleyen ve Kürt halkının meşru temsilcilerine yönelik saldırıları içeren kent değişiklikleri ve belediyelere kayyum atanması yasaları torba yasadan çıkarıldı. Bir kritik geri adım ise üniversitelerde rektörler seçimlerini top yekun kaldırmayı hedefleyen yasa tasarısı oldu.Hakkari ve Şırnak’ın il olmaktan çıkarılmasını hedefleyen yasa da geri çekildi.

“Rektör” Yasası

Üniversitelerde tam itaat isteyen Erdoğan AKP’li olmayan ve çok yüksek oy alan rektörleri atamayınca “milli irade”yi ağzından düşürmeyen kişi olarak meşruiyet sıkıntısına giriyor.Ya da rektör adaylarının hiçbiri AKP’nin istediği eğilimlere sahip olmadığı durumlarda AKP’nin eli kolu bağlanıyor. Üniversitelerde hali hazırda oldukça anti demokratik olan ve Erdoğan’ın istediği kişiyi atadığı bir sistem olan rektörlük yasası tamamen kaldırılmak istendi. Yasa tasarısına göre YÖK’ün önereceği 3 isim doğrudan saraya gönderilecek ve rektörlük seçimleri tamamen kaldırılacaktı. Üniversitelerde geri dönülmez biçimde diktatörlük anlamına gelecek olan bu yasa eşikten döndü. Ancak AKP’nin aklındaki üniversite modelini de açığa vurmuş oldu.  Yasa, mecliste muhalefetin kürsü işgal ederek gerçekleştirdiği aktif muhalefeti sonucu genel kuruldan geri çekilmişti.

Belediye Yasası

HDP ve DBP’nin elindeki belediyelerin mal varlıklarına el koymak ve belediye başkanlarını görevden almak amacıyla çıkartılmaya çalışılan ancak genel kuruldan geri çekilen maddeler şöyle:

“Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir”

“Belediye ve bağlı idare imkânlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur”

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine 45 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılmış olsa bile onbeş gün içerisinde 46 ncı maddedeki yetkili makamlarca 45 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre görevlendirme yapılır.”

HAKKARİ VE ŞIRNAK 

Hakkari ve Şırnak’ı il olmaktan çıkarmayı hedefleyen yasanın önemli maddeleri geri çekildi. Buna göre Hakkari ve Şırnak il olarak kalırken  Cizre ve Yüksekova ilçe olarak kalmaya devam edecek. ilişkin önergeler kabul edildi.

Yasa metninden şu ifadeler çıkarıldı:

“Hakkari İli kaldırılmıştır. Yüksekova İlçesi merkez olmak üzere Yüksekova adıyla il kurulmuştur” ve “Şırnak İli kaldırılmıştır. Cizre İlçesi merkez olmak üzere Cizre adıyla il kurulmuştur. Eski Şırnak İl merkez ilçesinde Nuh adıyla ilçe kurulmuştur”

 

Facebooktwitterlinkedin
Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı