Sosyalizm Kazanacak!
/ Toplumsal Değişimin Sanata Olan Etkileri – Murat Çelen / cark-1