Sosyalizm Kazanacak!
/ Taliban’ın İktidarının Birinci Yılı: Afgan Devrimci Marksist Omid Jurrat Rastakhiz ile Afganistan’ın Güncel Durumu Üzerine / images (33)