Sosyalizm Kazanacak!
/ English / SDH'den Uluslararası Dayanışma ve Mücadele çağrısı

SDH'den Uluslararası Dayanışma ve Mücadele çağrısı

on 11 Temmuz 2013 - 14:13 Kategori: English, SEP
11 Temmuz, 2013

Sürekli Devrim Hareketi, AKP’nin Gezi Direnişine yönelik başlattığı saldırı ve tutuklama dalgasının ardından uluslararası sosyalist kamuoyuna ve dünya işçi sınıfına bir bildiriyle seslendi. Sürekli Devrim Hareketi, dünya işçi sınıfına ve sosyalistlere dayanışma ve mücadele çağrısı yaptı. Metni Türkçe, İngilizce Portekizce ve İspanyolca olarak sunuyoruz:

Türkçe: 

Bütün Dünya İşçi Sınıfı ve Sosyalistlerine

Bildiğiniz gibi Türkiye’deki tarihi halk hareketi, AKP iktidarına karşı 6 haftadır mücadele ediyor. AKP, iktidara geldiğinden beri işçi haklarına amansızca saldırmaktadır. Neoliberalizmin şampiyonu olan AKP iktidarı, aynı şekilde iktidara geldiği ilk günden itibaren ABD’nin ortaklığını yaparak Ortadoğu’da emperyalist saldırganlığın bir aracı olmuştur. AKP iktidarı, bunun dışında demokratik haklara yönelik baskıları da her geçen gün ağırlaştırmıştır. Binlerce Kürt aktivistin yanı sıra, sosyalistler, gazeteciler ve öğrenciler, AKP döneminde hapse atılmıştır. Türkiye’de ana akım medya üzerinde büyük baskılar bulunmaktadır. Medya patronları, başbakan T.Erdoğan’dan korktukları için tarihe geçecek şekilde, Haziran Günlerini sansürlemişlerdir. AKP iktidarının emek ve demokrasi düşmanlığı, kendisini en çok başbakan T.Erdoğan’ın kabalığında göstermektedir. T.Erdoğan bir diktatör edasıyla TV dizileriden, insanların kaç çocuk yapacağına kadar toplumsal yaşamın her alanına müdahale etmektedir. AKP ve başbakan T.Erdoğan, emperyalizmin ılımlı İslam projesinin baş yürütücüsü olarak toplumsal yaşamı muhafazakârlaştırmak istemekte bunu da başta Aleviler (sünni çoğunluktan farklı bir mezhep), kadınlar ve gençlik olmak üzere tüm topluma dayatmaktadır. Kısacası artık sizlerin de çok iyi bildiği Gezi Parkı bir park olmanın ötesinde AKP ile özdeşleşen her şeye başkaldırının bir sembolüdür.

Eylemler boyunca 6 protestocu öldürüldü. 14 yaşındaki bir eylemcinin beyin ölümü gerçekleşti. 17 yaşındaki bir başkası ise 2 gün önce polisin attığı biber gazı kapsülü ile kafasından vuruldu, beyin kanaması geçirdi ve halen komada. Eylemler süresince polisin aşırı şiddeti yüzünden ölüm tehlikesi yaşayan ağır yaralıların sayısı 52. Polisin attığı biber gazı kapsülü ve plastik mermilerle gözünü kaybedenlerin sayısı 12. Bunun dışında hafif ve orta derecede yaralananların sayısı on binlerle ifade ediliyor.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) verilerine göre, yurt genelinde gözaltına alınanların sayısı 3 bin 513, tutuklanan kişi 112. Tutukluların hemen hemen tamamının sosyalist aktivistler olduğunu eklemek gerekir. AKP iktidarı ve egemenliğindeki yargı toplumsal uyanış karşısında en büyük tehlike olarak gördüğü sosyalistlere yüklenmiş durumda.

Dünya kamuoyunun bütün bu çarpıcı verilerden ve baskıların yoğunluğundan yeterince haberdar olduğundan şüphelerimiz var ve bu açıdan yardımlarınızı bekliyoruz. Gezi Parkı’nda tutuklanan bütün eylemciler için şimdi hareket zamanı. Sesimize ses verin, bu baskı dalgasının püskürtülmesi için uluslararası dayanışma eylemleri ile bize omuz verin.

Yaşasın Enternasyonalist Dayanışma!

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm

Sürekli Devrim Hareketi

In English

To All Socialists And Workers Of  The World,

As you all know, a historical uprising in Turkey has been struggling for six weeks against AKP government. Since AKP came to the power, it has mercilessly attacked workers’ rights. As a champion of neoliberalism, AKP has become a tool of imperialist assaultiveness by colloborating with USA since it came to the power. AKP intensified the pressure on democratic rights day by day. Besides thousands of Kurdish activists; socialists, journalists and students have been put in prison in the period of AKP government. In Turkey, mass media is suppressed. As it will be passed on the history, the media bosses cencored the June Days  because of the fear of Erdogan. The hostility of AKP against labour and democracy shows itself in the rudeness of Erdogan. Erdogan, like a dictator, interferes every area of social life from Tv series to the child numbers people should have. AKP and its leader, Erdogan, as a head executive of moderate Islam project, want to make the social life more conservative and they dictate this to all people, Alewites (a different religious sect different from the Sunni majority), women and youth. In brief, as you know it very well, Gezi park went beyond a park and it is, now, a symbol of an uprising against whatever identifies with AKP.

During this demonstrations, six people killed. The brain death of a fourteen years old demonstrator occured. Throughout the demonstrations, because of the extreme police violence, the number of badly wounded people with death risk is fifty two. The people who lost his eye because of the pepper gas capsule and rubber bullet is twelve. Except them, slightly and tolerable wounded people are more than ten thousands.

According to the statictics of Turkey Human Rights Foundation (TİHV), the detainee people all around Turkey are three thousand five hundred and thirteen people during these actions. We should also add that almost all of the one hundred and seven prisoners of uprising are socialist activists. AKP government and its judgement attack socialists who are seen as the most danger for their rulership in this uprising.

Today, the international task is to rise the solidarity with the uprising in Turkey by organising demonstrations against brutal state attack on resisters.

We call your international support for our struggle.

Long live international solidarity

Long Live Our Struggle

Long live revolution and socialism

Movement for Permanent Revolution

Español
 A todos los socialistas y trabajadores del mundo

Como ustedes saben, un levantamiento popular histórico se ha desarrollado en Turquía. Venimos luchando contra el gobierno del AKP (Partido del Desarrollo y la Justicia) desde hace seis semanas. Desde que el AKP llego al poder, ha atacado sin compasión los derechos de los trabajadores. Transformándose en un campeón del neo-liberalismo, el AKP es la herramienta del saqueo imperialista en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Día a día, el AKP intensifico la presión sobre los derechos democráticos. Ademas de miles de activistas kurdos, socialistas, periodistas y estudiantes han sido encarcelados durante el gobierno del AKP. En Turquía, los medios de comunicación masiva están bajo la represión del gobierno. Como esta destinada a pasar a la historia, los propietarios de la prensa censuraron los Días de Junio por el miedo a Erdogan. La hostilidad del gobierno del AKP contra los trabajadores y los derechos democráticos muestran la actitud de Erdogan. El, cual dictador, interfiere en cada area de la vida social, desde los programas de la TV hasta la cantidad de hijos que una pareja debe tener. AKP y su líder, Erdogan, como la dirección de un proyecto político de Islamismo moderado, quiere transformar la vida social en un sentido conservador y obliga a esto a todo el pueblo, a los alawitas (secta religiosa diferente de la mayoría suní), a las mujeres y la juventud. En conclusión, como ustedes saben muy bien, la rebelión en el Parque Gezi fue mucho mas allá que un parque y es ahora el símbolo de un levantamiento popular contra todo lo que esta identificado con el AKP.

Durante las protestas, seis personas fueron asesinadas. La muerte cerebral de un manifestante de 14 anos acaba de ocurrir. Por la extrema brutalidad policial durante las manifestaciones 52 personas están gravemente heridas y corren riesgo de muerte. 12 personas personas perdieron un ojo por el impacto de capsulas de gas lacrimógeno o balas de goma. Ademas de ellos, mas de 10.000 personas fueron heridas.

Según las estadísticas de la Asociación Turca de Derechos Humanos (TIHV), durante las manifestaciones 3513 personas fueron detenidas en toda Turquía. Es importante agregar que la mayoría de los 107 prisioneros tras las manifestaciones son activistas socialistas. El gobierno del AKP y su justicia atacan a los socialistas porque los ven como lo mayor amenaza contra su poder.

Hoy, la tarea internacional es desarrollar una gran solidaridad con la rebelión turca, organizando movilizaciones contra la brutal represión estatal contra los luchadores.

Llamamos a que nos apoyen en esta lucha por todos los medios.

Viva la solidaridad internacional!

Viva nuestra lucha!

Viva la revolución y el socialismo!

SDH – Movimiento por la Revolución Permanente (Turquía)

10 de Julio de 2013

Portuguese

A todos os socialistas e trabalhadores do mundo

Como todos sabemos, um levantamento popular histórico tem acontecido na Turquia. Temos lutado contra o governo do AKP (Partido do Desenvolvimento e da Justiça) nas últimas seis semanas. Desde que o AKP chegou ao poder tem atacado sem compaixão os direitos dos trabalhadores. Transformando-se num campeão do neoliberalismo, o AKP é a ferramenta do saque imperialista em colaboração com o governo dos Estados Unidos. Dia a dia, o AKP tem intensificado a pressão sobre os direitos democráticos. Além disso, milhares de ativistas curdos, socialistas, jornalistas e estudantes têm sido presos  pelo governo do AKP. Na Turquia, a imprensa burguesa estão ligados ao governo. Essa imprensa censurou os Dias de Junho em conluio com o governo de Erdogan. Ele, qual um ditador, interfere em cada área da vida social, desde os programas da TV até na quantidade de filhos que um casal pode ter. O AKP e o seu líder, Erdogan, como direçãoo do projeto de Islamismo moderado, quer transformar a vida social num sentido conservador, impondo-o ao povo, aos alawitas (minoria religiosa, diferente da maioria suni), às mulheres e à juventude. Em conclusão, a rebelião no Parque Gezi foi além de um parque e agora é um símbolo de um levante popular contra tudo o que estiver identificado com o AKP.

Durante os protestos, seis pessoas foram assassinadas. Acabou de acontecer a morte cerebral de um manifestante de 14 anos. Devido à extrema brutalidade policial para conter as manifestações, 52 pessoas encontram-se gravemente feridas e sob risco de morte. 12 pessoas perderam um olho devido ao impacto das balas de gás lacrimogênio ou balas de borracha. Além deles, mais de 10 mil pessoas foram feridas.

De acordo com as estatísticas da Associação Turca dos Direitos Humanos (TIHV), durante as manifestações 3.513 pessoas foram detidas em toda a Turquia. É importante dizer que as 107 pessoas que continuaram presas após as manifestações são ativistas socialistas. O governo do AKP e a justiça atacam os socialistas porque os veem como a maior ameaça contra seu poder.

Hoje, a tarefa internacional é desenvolver uma grande solidariedade com a rebelião turca, organizando mobilizações contra a brutal repressão estatal contra os lutadores.

Chamamos a todos os lutadores sociais a apoiar a luta das massas trabalhadoras turcas.

Viva a solidaridade internacional!

Viva a nossa luta!

Viva la revolucion y el socialismo!

SDH – Movimiento por la Revolucion Permanente (Turquia)

10 de Julho de 2013

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı