Sosyalizm Kazanacak!
/ SEP / SDH'den Çağrı:ŞİMDİ SIRASI!

SDH'den Çağrı:ŞİMDİ SIRASI!

on 24 Haziran 2015 - 15:36 Kategori: SEP

7 Haziran seçimlerinin ardından AKP, 13 yıllık tek parti iktidarını kaybetmiş durumda. AKP, mecliste bu süre zarfında sahip olduğu çoğunluğa dayanarak kamuoyunun her türlü tepkisine rağmen emekçilere, basına, gençliğe, muhaliflerine yönelik birçok baskı yasasını ve uygulamayı yaşama geçirdi. İç Güvenlik Yasası, internete Sansür Yasası, 17-19 Aralık Yolsuzluk Operasyonlarının Muhatabı Bakanların Yargılanmasının Engellenmesi gibi gündemlerde AKP’nin dışındaki bütün partiler karşı çıkış gösterdiler; hatta seçim kampanyalarında da bu tavırlarını sürdürdüler.
Şimdi artık AKP’nin çoğunluğa sahip olmadığı bir meclis aritmetiği oluştu. Meclis, yasama organı olarak yasa çıkarma yetkisine hükümet kurulmadan önce de sahip. Dolayısıyla meclisin açıldığı ilk gün AKP’nin çıkardığı anti-demokratik, özgürlüklerin önünde engel olan yasalarla yolsuzluk yapanları koruyan uygulamalara bir son vermek için adım atmak mümkün.

ŞİMDİ SIRASI! Demokrat, sosyalist, devrimci, muhalif, sosyal demokrat olduğu iddiasıyla mecliste olmak için destek isteyenler; verdikleri sözün hakkını vermeli! Meclis açılır açılmaz AKP dışındaki bütün partilerin en azından sözde karşı çıktığı uygulamaları ifade eden temel konularda muhalif vekillerin meclise önerge vermesini istiyoruz:
• Seçim barajı kaldırılsın!
• Polisin yetkilerini artıran İç Güvenlik Yasası iptal edilsin!
• 17 Aralık yolsuzluk dosyaları açılarak ilgili bakanlar Yüce Divan’a gönderilsin, soruşturmalar önündeki engeller kaldırılsın!
• İş cinayetlerini engelleyecek önlemler alınsın ve taşeron sistemi yasaklansın!
• Asgari ücret üzerinden alınan vergiler kaldırılarak, asgari ücret en az 1800 TL seviyesine çıkarılsın!
• İnternet ve medya üzerindeki her türlü örtük/açık sansür kaldırılsın ve basın emekçilerinin hakları güvence altına alınsın!
• Kadın ve trans cinayetlerini engelleyecek yasal tedbirler alınsın; faillerin kamunun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde cezalandırılmaları sağlansın!
• Suriye’ye yönelik saldırganlık son bulsun ve cihatçı fanatiklere verilen destek kesilsin!
• Kobani’den Gezi’ye katliamlarda bulunan faillerin ve dönemin azmettirici kamu görevlilerinin hızlı ve şeffaf bir şekilde yargılanmaları ve gerekli cezaları almaları sağlansın!
• Kürt Sorunu’nda inkâr politikasına son verilerek barış görüşmelerine şeffaf bir şekilde ve kamuoyunun denetiminde devam edilsin!
• Sendikal mafyalaşmaya yol açan mevcut sendikalar kanunu değiştirilsin ve işçilerin özgür örgütlenmelerinin önündeki tüm yasal engeller kaldırılsın!
• Nükleer santral, Üçüncü Köprü, Havaalanı gibi esasında sermaye birikimini amaçlayan ve doğayı, canlıları ekolojik yıkıma uğratan mega projeler iptal edilsin!
• Kentsel dönüşüm adı altında kitleleri mülksüzleştiren ve kentin çeperlerine süren projeler durdurulsun, zararlar tazmin edilsin!
• Ak Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olmaktan çıkarılarak halkın yararına olacak bir eğitim binasına dönüştürülsün!
• Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın; toplumda din, inanç ve mezhep üzerinden ayrımcılık yapan ve nefret söylemi üretenler cezalandırılsın; Alevilerin ibadethaneleri olan cemevlerinin yasal statüleri tanınsın; toplumda inançlılar kadar inanmayan ateistlerin de kişilik hakları güvence altına alınsın!
Kampanyamızın internet ayağına katılmak için bir imza da siz verin:
https://www.change.org/p/tbmm-acil-taleplerimiz

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı