Sosyalizm Kazanacak!
/ SDH: “Halkların Kardeşliği İçin Saraylara Savaş!” / Saraylara Savaş, Kondulara Barış!