Sosyalizm Kazanacak!
/ Röportaj | Cele Fierro ile Pandemi, Kriz, Mücadele Dinamikleri ve Sol Üzerine / arton179050-058be