Sosyalizm Kazanacak!
/ Gündem / OHAL’in İlk KHK’sı Geldi!

OHAL’in İlk KHK’sı Geldi!

on 23 Temmuz 2016 - 13:06 Kategori: Gündem

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” başlığıyla OHAL’in ilk KHK’sı yayınlandı. Kararnamede, Fetullah Gülen cemaatine ait 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 1043 özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyon, 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 302-339 maddeleri arasında ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan suçlar için gözaltı süresinin üst sınırı 30 güne çıkarıldı.

Kararnamenin 2. Maddesinin 3. Fıkrasında “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır.” Şeklinde bir hüküm yer alıyor. Buna göre Bakanlara, “milli güvenliğe tehdit oluşturan” sağlık, öğretim kurumları ve vakıf, dernek, sendikaları kapatma yetkisi tanınmış durumda.

Yine KHK m:2/4’teki hükme göre “Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine” yerleştirilecek.

3. maddede, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” yargı mensuplarının, bulundukları yargı organı dairesinin kararıyla meslekten çıkarılacağı kabul edilmiş.

4. maddede yine terör örgütleriyle ya da milli güvenliğe karşı faaliyet yürüten yapılarla ilişkisi olduğu tespit edilen kamu görevlilerinin, ilgili bulundukları Bakanlık kararıyla kamu görevinden çıkarılacağı belirtilmiş. Ayrıca bu şekilde görevden çıkarılan kişilerin tekrar kamu görevine getirilemeyeceği kabul edilmiş.

6. maddede, “Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince gözaltı süresinin üst sınırı 30 güne çıkarılmış durumda. Türk Ceza Kanunu’nda sayılan suçlar “devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk” başlıklarında toplanmış durumda. İlgili maddeler ise 302. Madde ve 339. Madde arasında yer almakta.

Ayrıca bu suçlardan tutuklanan kişilerin avukatları ile olan görüşmelerinin teknik cihazla sesli ve görüntülü olarak kaydedileceği kararlaştırılmış durumda.

Yine bu maddede sayılan suçlardan soruşturulan avukatların, diğer gözaltındaki ve tutuklu sanıkların müdafiliğini üstlenmesinin yasaklanabileceği belirtilmiş.

KHK uyarınca kapatılan üniversiteler:

1- Altın Koza (İpek) Üniversitesi (Ankara)

2- Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)

3- Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)

4- Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)

5- Fatih Üniversitesi (İstanbul)

6- Melikşah Üniversitesi (Kayseri)

7- Mevlana Üniversitesi (Konya)

8- Şifa Üniversitesi (İzmir)

9- Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)

10- Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

11- Kanuni Üniversitesi (Adana)

12- İzmir Üniversitesi (İzmir)

13- Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)

14- Gediz Üniversitesi (İzmir)

15- Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı