Sosyalizm Kazanacak!
/ Mücadele Edersen Umut Var! |Marksist Bakış’ın 64. Sayısı Çıktı / marksist bakış Hayır