Sosyalizm Kazanacak!
/ Marksist Bakış’ın 57. Sayısı: Sosyalistler Varsa Umut Var! / 57 kapak