Sosyalizm Kazanacak!
/ Kronştad 1921 – Güneş Gümüş / troçki semitizm