Sosyalizm Kazanacak!
/ Dünyadan / ISL’den Açıklama: Venezuelalı İşçi Lideri Jean Mendoza Yoldaşımız tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz!

ISL’den Açıklama: Venezuelalı İşçi Lideri Jean Mendoza Yoldaşımız tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz!

on 17 Ocak 2022 - 12:15 Kategori: Dünyadan, Enternasyonal

 

Venezuelalı İşçi Lideri Jean Mendoza Yoldaşımız tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz!

Jean Mendoza’ya Özgürlük!

Şili menşeili çokuluslu Masisa şirketinde çalışan kereste işçilerinin lideri olan ve ISL’nin Venezuela seksiyonu Marea Socialista üyesi yoldaşımız, 15 Ocak 2022 Cumartesi, kendi şirketinden işçilerle bir toplantıya katılırken tutuklandı. Polis teşkilatı, Venezuela işçi sınıfına karşı yeni bir baskıcı saldırı dalgası düzenliyor ve mücadeleci işçileri kriminalize etmek için harekete geçiyor.

Daha önce savcılık, Masisa işçilerinin hakları için verdikleri mücadeleye yanıt olarak Jean Mendoza için Masisa şirketiyle açık bir ittifak içinde tutuklama emri çıkarmıştı.

Sahte suçlama, çalıştığı şirket olan Venezuela’da (Guayana bölgesi) faaliyet gösteren Şilili kereste şirketi MASISA tarafından açılan bir şikayete dayanıyor. Jean Mendoza’nın kereste işçilerinin bir temsilcisi olarak yürüttüğü mücadeleye misilleme olarak, “nefrete kışkırtma” iddiasıyla patronlar saldırıya geçti. Şirket, bu saldırıyla, Maduro iktidarının yargısı ile işbirliği içinde geçti. Marea Socialista işçi liderine ve ağaç işçilerine karşı yapılan bu saldırı, hileli bir yargılama ve komplodan başka bir şey değildir.

Bu tür davalar yoluyla işçi liderlerinin hapsedilmesi, mücadelelerin bitirilmeye çalışılması, Venezuela’da yaygın bir uygulamadır. Hükümet, devletle içli dışlı şirketler ve devlet kurumları arasında kurulan kirli bağlar eliyle işçilerin mücadelesi bastırılmak istenmektedir. Maduro hükümeti altında açlık sınırının en derinlerine çekilen Venezuela emekçilerinin mücadelesi engellenmeye çalışılmaktadır. Yeni gerici ve emek karşıtı yasalar kullanarak işçi sınıfına yönelik baskıcı eylemler örtbas etmeye çalışılmakta, işçiler farklı yollardan susturulmaya çalışılmaktadır.

Jean Mendoza sadece MASISA’nın kereste işçilerinin sözcüsü değildir; aynı zamanda sendikada ve Guyana işçilerinin mücadelelerinin koordinasyonunda da kritik roller oynamaktadır. Mendoza, ağaç işçileri için ücret artışı talep eden mücadeleler, toplu sözleşme ihlallerine karşı verilen mücadeleler, işçi toplantıları, eylemler organize eden; iş mahkemelerindeki itirazların liderliğinde yer alman bir işçi lideridir. Aynı zamanda işçi sağlığı, iş yerinde alınması gereken önlemler ve iş güvenliği konusunda işçilerin kendi delegelerini seçmelerini destekleyen çalışmalarda bulunmuştur. Kendisine geniş bir tanınırlık kazandıran güney Venezuela’nın sanayi bölgesindeki işçi mücadelelerinin birleştiği somut örnekleri yaratmak ve sürdürmek için birkaç ısrarlı girişimi desteklediği için de patronların ve Venezuela burjuva devlet aygıtının saldırısı altındadır.

Jean Mendoza’ya Özgürlük!

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı