Sosyalizm Kazanacak!
/ Hukuka Marksist Yaklaşım – Engin Kara / hukuk adalet yargı