Sosyalizm Kazanacak!
/ Hayır Gönüllüleri: “Bu Kadar Yetkiyi Babama Vermem!” / hayır gönüllüleri