Sosyalizm Kazanacak!
/ Gerçekçi Bir Yoksulluk Anlatısı: Leyla’nın Kardeşleri – Fikret Seyhan / yazi-gorsel