Sosyalizm Kazanacak!
/ Gündem / Emek ve Demokrasi için Güç Birliği İlan Edildi

Emek ve Demokrasi için Güç Birliği İlan Edildi

on 11 Ağustos 2016 - 13:53 Kategori: Gündem

asdf

Darbe ve OHAL süreciyle birlikte toplumsal muhalefeti başkanlık rejimini inşa etmek ve demokratik kazanımları daraltmak üzere saldırılara başlayan AKP’ye karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde “Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği” ilan edildi. Sosyalist Emekçiler Partisi Girişimi de güç birliğini kuran bileşenler arasında bulunuyor.

Birliğin ilanı, bugün 11.00’de Ankara Alba Otel’de gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Kurucu tüm kurum ve partilerin temsilci düzeyinde katıldığı basın toplantısının metni KESK başkanı Lami Özgen tarafından okundu. Açıklamada  “Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz” denildi.

Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’nin kuruluşunu  ilan ettiği metin şu şekilde:

* Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına karşı işçi ve emekçilerin örgütlenme toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamış olmak için,

* OHAL ve KHK ile yeni baskı yasaları ile demokrasinin temel hak özgürlüklerin yok edilmesine dikta arayışlarına karşı demokrasi savunmak için,

* Gerici tekçi otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için

* İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl demokratik yol ve yöntemlerle siyasi çözümü için

* Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,

* Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,

* Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,

* Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,

* Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için,

Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla, umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz.”

Özgen, oluşturduları bu Güç Birliği’ni ileriki süreçte daha da genişleteceklerini ve yerellerde örgütleyeceklerini de dile getirdi.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği oluşturan kurumlar şunlar:

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB),

Türk Tabipler Birliği (TTB),

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP),

Devrimci Parti (DP),

Emek Partisi (EMEP),

Emekçi Hareket Partisi (EHP),

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP),

Halkların Demokratik Partisi (HDP),

Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP),

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP),

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP),

Halkların Demokratik Kongresi (HDK),

Haziran Hareketi,

Halklevleri,

İnsan Hakları Derneği (İHD),

Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı,

Pir sultan Abdal Kültür Dernekleri,

Alevi Bektaşi Federasyonu,

Demokratik Alevi Dernekleri

 

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı