Sosyalizm Kazanacak!
/ Düzmece Dava | Cumhuriyet Duruşmasında Savcı "Tutukluluğa Devam" İstedi / 2