Sosyalizm Kazanacak!
/ Birleşik Metal-İş: OHAL İşçiye Ceza Olamaz! / birle