Sosyalizm Kazanacak!
/ Bilimsel Yöntemde Materyalizm İdealizm Tartışmaları (I) – Gökçe Şentürk / plato