Sosyalizm Kazanacak!
/ Enternasyonal / Antikapitalist Network – SEP Anlaşması: Kritik Bir Dönemde İleriye Doğru Açılan Muazzam Fırsatlar

Antikapitalist Network – SEP Anlaşması: Kritik Bir Dönemde İleriye Doğru Açılan Muazzam Fırsatlar

on 30 Aralık 2018 - 18:13 Kategori: Enternasyonal, Manşet

SEP, Türkiye’de devrimci parti inşasını ilerletirken aynı zamanda işçi sınıfı ve gençliğin uluslararası devrimci Marksist öncüsünün inşa edilmesi görevi için de önemli katkılar sunmaya hazırlanıyor. İnsanlığın ancak Enternasyonal ile kurtulacağını bilen devrimci Marksistler kendilerini asla ulusal görevlerle sınırlamazlar. Devrimci partinin inşa süreci de salt ulusal zemin üzerinden gerçekleştirilemez. Proletarya enternasyonalizmi, soyut bir prensip değil, sınıf mücadelesinde hayat bulan gerçek bir kavga ve yoldaşlık ilişkidir.

Partimiz SEP bu bilinçle enternasyonalist görevleri yerine getirmek için gerekli önceliği sergilemektedir. Bunun en önemli ayağı uluslararası sınıf mücadelesine doğrudan katılmak ve bu yolda ilkelerde anlaştığımız devrimci Marksist örgütlenmelerle bağlar geliştirmektir.

Bu bağlamda dünyanın en güçlü sınıf hareketi, en güçlü kadın hareketi ve en güçlü devrimci Marksist yapılarının bulunduğu Arjantin’i mercek altına almıştık. Bunun sonucu olarak da ilk defa 2015 yılında Arjantin’e bir delegasyon yolladık. Yoldaşlar burada sadece Arjantin sınıf mücadelesini gözlemlememiş, buradaki devrimci Marksist örgütlenmelerle uluslararası bağlar geliştirmiştir.

2018 Ekim’den itibarense partimiz bir yoldaşı 3 aylığına Arjantin’e göndererek önemli bir inisiyatif almıştır. Bu görece uzun ziyaret, meyvesini vermiş ve çok önemli politik gelişmelere vesile olmuştur.

“MST ve Antikapitalist Network Hakkında

MST ülkenin her yerinde bürolara ve örgütlü varlığa sahip ulusal çaplı bir örgüttür. Emek hareketinde güçlü bağları, birçok sendikada ANCLA (Agrupación Nacional Clasista y Antiburocratica – Sınıfçı Anti Bürokratik Emek Örgütü) örgütlülüğü vardır ki ANCLA, solun çoğunu ve sınıf temelli emek hareketlerini birleştiren Klassist Sendikal Bileşimin ana bileşeni olmuştur. MST gençliği ise ülkenin her yanında lise ve üniversitelerde geniş bir örgütlülüğe sahiptir. Antikapitalist feminist örgütleri, Juntas y a la Izquierda (Birlikte Sola), feminist hareketin en dinamik örgütüdür. MST’ye bağlı piquetero hareketi ise ülkenin her yerinde mahallelerde binlerce işsizi örgütler. Mayıs 2018’de MST, Latin Amerika’dan ve Avrupa’dan diğer gruplarla beraber uluslararası devrimci solun bir araya gelmesi hedefiyle devrimci işçi sınıfı temelli bir programla Antikapitalist Network’un kuruluşunu ilan etti. Devrim ihtimaline inanmayan ve devrimci partinin inşasını reddetmiş ve cephe partileri içinde çözülen karamsar akımların aksine ya da kendilerini sekter projeler içerisinde izole eden akımların aksine, Antikapitalist Network’ün iddiası yeterli siyasi alanın ve fırsatların olduğu kutuplaşmış dünyada devrimci partiyi inşa etmek, toplumsal süreçlere müdahil olmak ve bu süreçlerin lideri olmak için mücadele etmektir. Antikapitalist Network Arjantin’de, Belarus’ta, Brezilya’da, Şili’de, Kolombiya’da, Ekvador’da, İspanya’da, Fransa’da, Paraguay’da, Uruguay’da, Venezuela’da ve Nikaragua’lı sürgünler arasında varlık gösteriyor; bunun yanısıra Ukrayna ve Rusya’da dayanışma ilişkileri mevcut. MST ve Antikapitalist Network’ün stratejik hedefi devrimci işçi sınıfı partilerinin inşası ve dünya sosyalist devrimi için Enternasyonal’in kuruluşudur.”

 

Arjantin’deki en önemli devrimci Marksist örgütlerden birisi olan MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) ile yapılan görüşmeler bizi birlik noktasına getirmiştir. İlkesel düzeydeki ortaklık, uluslararası yeni bir devrimci odağın nasıl yaratılabileceğine dair metodolojik anlaşmışlıkla birleşince MST ile görüşmeler derinleştirilmiştir. Bu bağlamda halen Arjantin’de bulunan yoldaşımıza ilaveten içerisinde bir merkez komite üyemizin de olduğu bir başka delegasyonun da Arjantin’e gitmesi süreci hızlandırmıştır. Yürütülen tartışmalar sonucunda SEP ile MST’nin liderlik ettiği 9 ülkede örgütlü olan Antikapitalist Network arasında uluslararası devrimci bir akımın inşa edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Kapitalizmin yapısal krizinin içerisinden çıkamadığı, sınıf mücadelesinin şiddetlendiği ve burjuva merkez partilerin çözülme yaşadığı günümüz dünyasında uluslararası devrimci Marksist bir odağın güçlenmesi tarihsel bir anlam taşıyor. Bu bağlamda Antikapitalist Network ve SEP arasında oluşturulan birliktelik, ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Bu birlikteliğe Pakistan’ın en önemli sosyalist örgütü olan The Struggle(Mücadele)’ın da katılacağı yönündeki pozitif gelişmeler bizleri daha da heyecanlandırmaktadır. Emekçiler ve gençler arasında somut bağlar kurmuş devrimci bir enternasyonalist örgüte şiddetle ihtiyaç vardır. Oluşturduğumuz bu birlik, bu ihtiyaca karşılık geldiği oranda dünya çapında bir çekim merkezi olacaktır. Bu tarihsel görevi gerçekleştirmek için ileri doğru atılmış muazzam bir adım ile karşı karşıyayız. SEP ve uluslararası yoldaşları sınıf mücadelesini ve devrimci inşa sürecini tüm dünyada büyütmekte kararlıdır.

SEP Genel Başkanı Güneş Gümüş

Antikapitalist Network – SEP Anlaşması: İleriye Doğru Büyük Bir Adım

MST: 6 ay önce Antikapitalist Network’ü kurduğumuzdan beri, bu kadar kısa sürede hayal edebileceğimizden çok daha fazla ilerleme kaydettik. Örgütlendiğimiz ülkelerde üye sayımızı arttırdık, başka ülkelerde de örgütlenmeye başladık. Şimdi ise, SEP ile yaptığımız anlaşmayla beraber – ki Pakistan’nın da bu projenin parçası olma ihtimali yüksek- önümüzde yeni bir enternasyonal akımın inşasında nitelikli ve yeni bir ilerleme şansı önümüzde duruyor. Hızlı bir şekilde devrimci sosyalizm bayrağı altında kriz içerisindeki kapitalist sisteme karşı birleşik mücadele içinde olmak isteyen aktivistlerin ve diğer partilerin dikkatini üzerine çekme potansiyeli olan yeni bir akım.

Antikapitalist Network’ün Dinamiği

Bu yıl Ortega- Murillo diktatörlüğüne karşı yürüttüğümüz yoğun kampanya ile Nikaragualı genç aktivistlerin katılımıyla Latin Amerika’daki güçlerimizi genişlettik. Kolombiya’dan ücretsiz eğitimi savunmak için yapılan tarihsel greve öncülük eden bir grup genç öğrenci lideri de saflarımıza katıldı. Brezilya’da PSOL içinde yine genç aktivistlerle beraber sol bir alternatifin inşası için adımlar attık. Arjantin’de ve Şili’de kitlesel feminist eylemlerin öncüleri olarak ciddi oranda büyüdük. Paraguay’da ve Uruguay’da gruplarımız yeni bir dinamik içerisinde. Venezuela’daki güçlerimizi Maduro’nun gerici rejimine karşı yeniden organize etmeye başladık. Ekvador’daki eski yoldaşlarımızla tekrar iletişim kurduk, canavarın midesinde onbinlerce genç aktivistin içinde bulunduğu yeni bir sosyalist hareketin yükselişinin bir parçası olma zorluğuyla karşı karşıya olan ABD solunun yanısıra Peru, Bolivya ve Meksika’daki aktivistlerle ilişkilenmeye başladık.

Fransa’da Sarı Yelekliler isyanının ön saflarındayız. İspanya’da bir grup oluşturduk, ki bu grup Katalanya’nın bağımsızlık sürecine enternasyonal desteğimizden doğdu. Yaptığımız turla beraber Belaruslu yoldaşlarımızla, sendika liderleri ve Rusya Sosyalist Hareketi’nin genç militanlarıyla ilişkilerimizi ilerlettik.

Bütün bu gelişmeler mümkün oldu, çünkü dünyanın her yerinde sokakta radikalleşen, krizdeki geleneksel liderliklerden çok uzak cevaplar arayan, antikapitalist tavırlar alan ve bizim önerdiğimiz gibi devrimci projeler inşa etmeye açık, dünyadaki solun büyük bir kısmına hükmeden ve bu akımları oportünizme ya da sekterliğe sürükleyen karamsarlığa karşı genç öncüler yükseliyor.

SEP’le Birleşme Bize Büyük Fırsatlar Sunuyor

Yaşadığımız zamanın bir başka işareti ise bize niteliksel bir sıçrama sunan SEP ile imzaladığımız anlaşmadır. Türkiye’den yoldaşlarımızın da yazdığı gibi:

Yoldaşlar, aramızdaki bu anlaşma dünyanın her yerinden birçok devrimci örgütün dikkatini çekebilecek yeni bir dinamik enternasyonale yönelik inanılmaz büyük bir adım. Antikapitalist Network ve SEP ve Pakistan’daki Mücadele örgütünün muhtemelen katılımı şimdiden bize dünya partisi olma şansı veriyor. Enternasyonalizm bizim önceliklerimizden biri, bu sebeble olasılıklar konusunda heyecanlıyız ve bu projede yapıcı olmak için elimizden geleni yapacağız.”

Yeni enternasyonalin Amerika, Avrupa ve Asya’daki örgütlü varlığı diğer geleneklerden ve başka bölgelerden örgütler için bir çekim merkezi olacaktır. Oldukça farklı geleneklerden ve bölgelerden geldiğimiz halde bu birleşme ve vardığımız anlaşma ve bu anlaşmaya başka grupların da dahil edilme potansiyeli devrimci alternatifin inşası için çok daha büyük bir alana sahip olduğumuzun bir göstergesi. Bütün gücümüzü bu süreci güçlendirmeye ve geliştirmeye yönlendireceğiz, dahası sosyalist dünya devrimi için enternasyonali inşa etmek isteyen herkesi de bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Alejandro Bodart – Buenos Aires, 3 Aralık 2018

Anticapitalist Network (MST) ve SEP

Siyasi ortaklaşmanın stratejik karakterinin varlığını doğruladığımız verimli görüş alışverişlerinden sonra, kısa bir süre içinde ortak bir enternasyonal devrimci örgütte güçlerimizi birleştirmeye doğru ilerleme hedefiyle Birleşik Komite kurma kararı aldık.

Birleşik Komite Pakistan’daki “Mücadele” (The Struggle) örgütü ile, iki örgütün de yakın olduğu örgütlerle, ve savunduğumuz stratejik hedeflerle ortaklaşan yeni bir enternasyonal örgüt olmak için çalışacaktır.

Bizi oldukça tatmin eden bu inisiyatifle, uluslararası sınıf mücadelesinin güncel aşamasında en yakıcı siyasi gereklilik için: enternasyonal devrimci sosyalist liderliğin inşası için somut adımlar atmaya başladık.

Önümüzdeki aylarda tartıştığımız kriterlere dayanarak, siyasi, teorik, programatik, metodolojik, ve organizasyonel ortaklıkların olduğu yeni örgüte dair bir açıklama için çalışacağız.

Aynı zamanda ortak kampanyalar yapmaya, örgütler arası yoldaşları değiştirmeye ve birbirimizin kongrelerine ve aktivitelerine katılmaya karar verdik.

Antikapitalist Network adına Alejandro Bodart

SEP adına V.U. Arslan

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı