Sosyalizm Kazanacak!
/ Engin Kara / OHAL’e Karşı Eylem Programı için Öneriler | Engin Kara

OHAL’e Karşı Eylem Programı için Öneriler | Engin Kara

on 28 Şubat 2018 - 17:00 Kategori: Engin Kara, Yazarlar

OHAL başlayalı bir buçuk seneyi geçti ve 7. döneminin içindeyiz. Erdoğan’ın “Allahın lütfu” diyerek karşıladığı 15 Temmuz bahanesiyle ilan edilen, ama artık açık şekilde emekçilere ve toplumsal muhalefete karşı kullanılan bir OHAL. 2019’a geçiş sürecinde tek adam rejiminin mutlak yerleşmesi için tam da AKP’nin ihtiyacı olan yönetim biçimi. Peki, OHAL’e ve onun uzantısı olan ihraçlara karşı nasıl mücadele etmeli?

Ankara’da Nuriye ve Semih’in direnişi malum. Ses getiren bir eylem oldu. Yine Ankara’da KESK’li ihraçlar işyerleri önlerinde ve Kızılay’da epey bir süre eylemler gerçekleştirdi. Aylardır eylemler polis eliyle engelleniyor. İstanbul’da ise Bakırköy ve Kadıköy merkezli bir direniş sürüyor.

Ancak bu eylemler yerel etkiler dışında etki alanlarını genişletemedi. Yerelliği aşabilecek bir canlılık gösteren Nuriye ve Semih direnişi de kitlesel bir mücadeleye dönüştürülemedi. Baştan beri OHAL ve KHK’ları hedef alan bir kitlesel-ulusal kampanya örgütlemek gerekliydi. Bu gereklilik hala baki. Fakat elde bir mücadele planı yok.

OHAL karşıtı kampanya için defalarca ortak toplantılar yapıldı. En son Aralık ayında sendikaların çağrısıyla “OHAL Değil Demokrasi” forumları yapıldı. Yazık ki buralardan bir eylem programı çıkmadı. Sendika ve sol parti temsilcileri birbirine tespitlerini aktardı durdu. “mış gibi yapmak”tan öte bir durum olmadı.

Eyvallah, bir araya gelip değerlendirmeler yapalım. Ama acil ihtiyacımız bir OHAL karşıtı kampanya, bir eylem programı. Salon toplantıları değil. Sokakta, kent merkezlerinde, işyerlerinde, mahallelerde, okullarda OHAL’i ve neden mücadele etmek gerektiğini anlatacak bir kampanya; bunu sokakta her türlü yöntemle görünür kılacak bir eylemselliğe ihtiyacımız var.

14 Ocak’ta Bakırköy’de KESK tarafından düzenlenen OHAL karşıtı miting ise oldukça cılız geçti. Nasıl geçmesin! Ne güçlü bir miting çağrısı yapıldı, ne de iyi bir hazırlık yapıldı. Sonuçta yine dostlar alışverişte gördü.

Sosyalist Emekçiler Partisi’nin her alanda önerdiği OHAL ve KHK rejimine karşı yapılması gereken bazı temel işler şöyle:

  • Gerçekten mücadelenin yöntem ve araçlarının konuluşacağı, eylemselliği düzenleyecek bir kurultayın düzenlenmesi.
  • Kamuoyunda gerçek bir mücadele cephesinin oluşturulduğu konusunda beklentinin oluşturulması.
  • Güçlü bir kampanya sloganının belirlenmesinin ardından hedeflerin ve somut taleplerin ortaya konması.
  • Bildiri, afiş, broşür vb. her türlü araçla kent merkezlerinden mahallelere, üniversitelerden işyerlerine emekçi halka ulaşılması.
  • Yerel ve merkezi eylem ve etkinliklerle güçlü bir ses çıkarılması. Ama bu işi görev savmak için değil, gerçekten enerjik bir örgütlenmeyle sürdürmek.
  • İhraç eylemleri, barış akademisyenleri davaları, tutuklu gazetecilerin mücadeleleri ve metal işkolundaki olası grev yasaklarına karşı mücadele etmek. Tüm bu hareketleri bir bütün halinde örgütleyecek bir birliktelik yaratmak.

Örneğin İstanbul’da devam eden belli bir insan gücüne sahip ihraç eylemleri ve eylemcileri bu kampanya ve eylem programını başlatabilir. Böyle bir çalışmaya katkı sunacak çok sayıda örgütlü sosyalist ve bağımsız birey bulmak mümkün.

Ülke çapında toplumsal muhalefet olarak birleşik bir mücadeleyle OHAL’e karşı genel bir kampanya yürütürsek, bu konuyu emekçilere yönelik saldırılar ile birleştirebilirsek AKP diktasını zorlayabiliriz.

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı