Sosyalizm Kazanacak!
/ SEP: Sorumlu AKP’dir! / SEP AÇIKLAMA