Sosyalizm Kazanacak!
/ Seçme Yazılar

Ekim Devrimi ve Kadın – Derya Koca

Kadının ezilmesinin tarihi Engels’in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni'nde ortaya koyduğu üzere özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla “insanlığın tarihsel yenilgisi” olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal üretim sürecinden dışlanarak ailenin içine ve ev işlerine hapsolan kadına tanımlanan bu…

Kapital'i Okumak – Güneş Gümüş

“Marks denildiğinde aklınıza hangi kitap gelir?” diye sorsak herhalde en çok Komünist Manifesto ve Kapital yanıtıyla karşılaşırız. Troçki'nin “dünya yazınındaki her şeyden daha üstün bir deha sergileyen” bir eser olarak betimlediği Komünist Manifesto geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşmuştur. Kapital'in…
29 Mayıs 2015 - 14:49 Kategori: Devrimci Perspektif, Din, Gündem, Güneş Gümüş, Seçme Yazılar

Erken Cumhuriyet Dönemi ve Din (II) – Güneş Gümüş

Cumhuriyet rejiminin dinle ilişkisini değerlendirirken 1924-45 arası dönem radikal nitelikte bir evre olarak ele alınmaktadır. Ancak belirtilen dönem içindeki uygulamalara, kurucu kadronun açıklama ve yaklaşımlarına bakıldığında bu döneme aynı seyrini koruyan, homojen bir tavır atfetmek güçleşir. Kemalist…
28 Mayıs 2015 - 19:07 Kategori: Devrimci Perspektif, Din, Gündem, Güneş Gümüş, Seçme Yazılar

Erken Cumhuriyet Dönemi ve Din (I) – Güneş Gümüş

Başlangıcından bugüne Kemalist Cumhuriyet ile din arasında çetrefilli bir ilişki oldu. Ne tam bir kopuş, yadsıma ne de dahil etme, kapsama... Belki de, Cumhuriyet rejiminin din konusundaki tavrına yönelik en uygun ifade, ikisi arasında (ibrenin bazen bir tarafının bazen de diğer tarafının ağır bastığı) bir…
10 Mart 2015 - 22:07 Kategori: Emekçiden, Engin Kara, Gündem, Seçme Yazılar, Tarih

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İşçi, Grev ve Sendika Yasaları (III) – Engin Kara

1) 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e A) 1961 Anayasası Konumuz olan yasalar bakımından bir önceki yazıda incelediğimiz CHP’nin tek parti iktidarı ve ardından gelen baskıcı DP iktidarı boyunca işçi hareketleri ve sosyalist örgütlenme açısından karanlık bir dönemden geçilmişti. CHP’nin işçi kitleleri kontrolü…
2 Şubat 2015 - 15:14 Kategori: Emekçiden, Engin Kara, Seçme Yazılar, Tarih

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İşçi, Grev ve Sendika Yasaları (II) – Engin Kara

Bu yazının daha önce yayınlanan ilk kısmında, Osmanlı’da ortaya çıkmaya başlayan ilk işçi kitlelerini takiben çıkarılan ilk fermanlardan 1908 Devrimi ve sonrasında gelişen kanunlaştırma hareketlerine kadar olan süreçte devletin, işçilerin sendikal ve siyasal örgütlenmelerinin önüne geçme…
20 Aralık 2014 - 01:05 Kategori: Emekçiden, Engin Kara, Gündem, Seçme Yazılar, Tarih

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İşçi, Grev ve Sendika Yasaları (I) – Engin Kara

Bir yanda işçi sınıfının tarih sahnesine çıkmadığı iddiasıyla, devrimci mücadeleye atılan genç kuşakları ideolojik çıkmazlara sürükleyerek, on yıllar boyunca aşamacı zihniyeti aşamayan Stalinist sol; öte yanda, SSCB’nin yıkılması ile birlikte başlayan “dünyanın sonu”, “sınıf mücadelelerinin…