Sosyalizm Kazanacak!
/ Lübnan’da Derin Kriz: Burjuva Düzen Açmazda – Emrecan Konyalı / lubnan-3