Sosyalizm Kazanacak!
/ Geçinemiyoruz Mitingi ve Sendikaların Sefaleti – Emre Güntekin / ankara-sha2