/ Kategori / Tony Cliff

Aksayan Sürekli Devrim Teorisinin Eleştirisi- V.U. Arslan

Tony Cliff’in (1917-2000), Troçki sonrası devrimci Marksist geleneği yaygınlaştıran sonraki kuşak liderler arasında özel bir yeri vardır. Bu özgünlük, eleştirel yöntemde ısrar etmesinde yatar. Yani diğer liderlerden farklı olarak Cliff,…

Critique of the Theory of Deflected Permanent Revolution – V.U. Arslan

27 Ocak 2020 - 16:08 Kategori: English

Tony Cliff (1917-2000) has a special place among the new generation leaders who continued the revolutionary Marxist tradition after Trotsky. His distinctness…