Sosyalizm Kazanacak!
/ Kategori / güney kıbrıs

Kıbrıs Sorununun Sınıfsal Tarihi – Celal Özkızan

30 Ocak 2017 - 12:20 Kategori: Dünyadan, Gündem, Tarih

“Dratoların, Smailoların, Bizzitoların, Gogoşilerin, Şonilerin ve ardından, Şilifuroların, Bembeoların, Gargarllilerin torunlarının sonu böyle oldu dedelerinin yurt edindikleri topraklarda…Dedeleri, dinsiz, milliyetsiz yaşadılar. Kendilerine…