Sosyalizm Kazanacak!
/ Adı Konmamış Savaş – Güneş Gümüş / 65668