Sosyalizm Kazanacak!
/ Seçme Yazılar

Aksayan Sürekli Devrim Teorisinin Eleştirisi- V.U. Arslan

Tony Cliff’in (1917-2000), Troçki sonrası devrimci Marksist geleneği yaygınlaştıran sonraki kuşak liderler arasında özel bir yeri vardır. Bu özgünlük, eleştirel yöntemde ısrar etmesinde yatar. Yani diğer liderlerden farklı olarak Cliff, Troçki’nin kimi perspektiflerini eleştirel süzgeçten geçirmiştir.…
7 Kasım 2019 - 09:06 Kategori: Gündem, Seçme Yazılar

Ekim Devriminin 102. Yılı Seçkisi

1917'de tarihin ilk başarılı iktidarını kuran Ekim Devrimi, Bolşeviklerin önderliğinde 7 Kasım'da (Gregoryen Takvimine Göre) gerçekleşti. Tarihin sadece ilk başarılı işçi iktidarı olmakla kalmadı aynı zamanda tarihsel anlamda işçi sınıfının burjuvaziyi yenebilecek bir sınıf olduğunu da somut biçimde…
1 Kasım 2019 - 11:18 Kategori: Seçme Yazılar

Editörden Ekim Ayı Seçkisi

Ekim ayı boyunca gündemi İstanbul depremi, Suriye Operasyonu, dünya isyanları, AKP'ye alternatif parti, Joker filmi ve ABD toplumu, iklim eylemleri gibi pek çok önemli tartışmaya katkı sunduk.  Editörden Ekim ayı tartışmalarını yeniden gözden geçireceğiniz yazılardan bir seçki sunuyoruz: 1-Suriye’ye Yeni…
17 Haziran 2019 - 21:31 Kategori: Devrimci Perspektif, Engin Kara, Polemik, Seçme Yazılar

Burjuva Milliyetçiliği, Emekçi Saflara Nasıl Sızdırılır: DİP Yöneticileri Örneği – Engin Kara

Devrimci İşçi Partisi’nin (DİP) yayın organı Gerçek Gazetesi’nin internet sitesinde “ABD’nin S-400 tehdidine utanç verici tepki” başlıklı imzasız bir yazı yayımlandı. Bu yazıda açık bir şekilde ortaya çıktığı üzere DİP yöneticileri, uzunca bir zamandır sürdürdükleri milliyetçi eğilimlerini…
8 Kasım 2018 - 20:15 Kategori: Güneş Gümüş, Polemik, Seçme Yazılar, Yazarlar

Kimlik Politikaları Sağa Yarıyor – Güneş Gümüş

ABD, 6 Kasım'da Temsilciler Meclisi'nin tamamını, Senato'nun yaklaşık üçte birini ve birçok valiyi seçmek için ara seçime gitti. Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirseler de Trump karşısında bekledikleri ezici galibiyeti elde edemediler. Brezilya'da ise aşırı sağcı Bolsonaro çoklarını…
6 Kasım 2018 - 01:59 Kategori: Seçme Yazılar

Yeni Bir Dünya Örgütü: 5. Enternasyonal – V.U. Arslan

“Dünyanın Bütün İşçileri Birleşiniz!” Kapitalist sömürünün ulusal sınırlar çerçevesinde sonlandırılamayacağını Marks ve Engels bilimsel çalışmalarıyla ortaya koymuştu. Bu tespitin mantıksal sonucu, tüm dünyada süregiden sınıf savaşında proletaryanın en ileri sınıf çıkarlarının savunucusu…

SSCB'yi Kim Yıktı? – Gökçe Şentürk

1917 Ekim Devrimi insanlık tarihini kökten değiştirebilecek bir ileri adım olarak gerçekleşti. 20.yy’ı bütün dinamikleriyle değiştiren bu süreci ve sonrasında SSCB’yi yıkıma götüren ekonomik çöküntüyü anlamadan ne yakın tarihi ne bugünü anlamak ne de yarına müdahale edebilmek mümkün. SSCB’de ekonomik…